Jak dodać zgłoszenie?

Aby dodać zgłoszenie spójrz na tabelkę zgłoszenia:

a następnie wybierz przycisk “Stwórz zgłoszenie”:

Po wciśnięciu tego przycisku pojawi się formularz dodawania nowego zgłoszenia:

Opis pól:

Typ – jeśli jest to awaria lub problem wybierz INCYDENT, jeśli chcesz zaproponować jakieś rozwiązanie, wybierz WNIOSEK.

Kategoria – aby uporządkować zgłoszenia w systemie, wprowadzone zostały kategorie zgłoszeń:

  • Dostęp do Internetu (problemy z dostępem do Internetu)
  • Dziennik (problemy związane z dziennikiem Librus)
  • e-learning (problemy dot. platformy zdalnego nauczania)
  • Poczta Office365 (problemy dot. Office365)
  • SAN (problem z dostępem do SAN, etc)
  • Serwisy internetowe (problem z pozostałymi serwisami internetowymi, oprócz e-learningu, Office365 i SAN)
  • Sieć bezprzewodowa (problemy z Wi-Fi na terenie szkoły)
  • Sprzęt szkolny (problem z komputerem, laptopem, rzutnikiem, tablicą interaktywną, etc)
  • Inne (pozostałe problemy, które trudno przypisać do określonej kategorii)
  • Wydruk (jeśli chcesz wydrukować plakat lub inny dokument)

Pole Kategoria nie jest wymagane, jednak pozwoli na przypisanie zgłoszenia do konkretnej osoby, która będzie się zajmować problemem.

Pilność – jeśli chcesz, możesz wybrać jak pilne jest Twoje zgłoszenie.

Informuj mnie o podjętych działaniach – jest to pole gdzie można wybrać czy system będzie wysyłać do Ciebie informację o podejmowanych działaniach, czy też nie.

Tytuł – To pole jest wymagane. Należy tu krótko zasygnalizować czego dotyczy problem. Na przykład: A203 – Brak obrazu na tablicy interaktywnej. Ważne jest aby już w polu tytuł wpisać lokalizację problemu.

Opis – To pole jest wymagane. Należy tu szczegółowo opisać problem.

Dodatkowo jeśli jest to problem z oprogramowaniem, można dołączyć zrzut ekranu w formie pliku graficznego lub dołączyć inny dokument, który opisuje problem lub z którym jest problem (np. gdy jest problem z  poprawnym odczytem dokumentu). Jeśli chcesz wydrukować plakat lub inny dokument dołącz plik do zgłoszenia.

Jak wygląda poprawnie wypełnione zgłoszenie?

Poniżej znajduje się wzór poprawnie wypełnionego zgłoszenia.